Coneix les diferències entre els diferents olis d'oliva

Els olis d'oliva, segons les regles internacionals, es poden comercialitzar sota les següents categories:

OLI D'OLIVA VERGE EXTRA: És el de major qualitat. Conserva intactes totes les seves característiques i propietats per a la salut. Es pot considerar suc d'oliva sense additius ni conservants; té una acidesa menor de 0,8%. És ideal per a amanir, sucar i condimentar.

OLI D'OLIVA VERGE: Sense la paraula "Extra", segueix sent suc d'oliva sense additius ni conservants, però presenta algun defecte sensorial, per mínim que sigui. La seva acidesa ha de ser menor del 2%. S'acostuma a usar com a base abans de la cocció.

OLI D'OLIVA: Si ja no té la consideració de "Verge", és un oli de menor qualitat, al ser resultat de la barreja d'olis refinats i olis verges. Part d'aquesta barreja s'obté de refinar oli d'oliva verge amb acidesa major del 2%, per lo tant ja no és suc d'oliva. Tot i així, és apte pel consum i per a cuinar.

OLI D'OLIVA REFINAT: És un oli tractat químicament amb solvents per a treure-li defectes, i en el procés perd virtuts. El resultat d'aquest procés és un oli neutre al que se li afegeix un percentatge d'oli d'oliva verge o verge extra. S'acostuma a fer servir per a fregir.

OLI D'ORUXO D'OLIVA: És l'oli de menor qualitat, apte però per al consum. Aquest oli no pot ser considerat d'oliva, ja que és el resultat de la barreja d'oli d'oruxo refinat amb oli d'oliva verge.